Organisatsioonile

Inimene tahab anda maksimumi oma tööd tehes siis, kui:

  • tööga seotud tegevused on tema jaoks köitvad
  • töö on tema jaoks personaalselt tähenduslik ning kooskõlas tema identiteediga
  • töö annab võimaluse rakendada oma potentsiaali täiel määral
  • töö moodustab toimiva terviku teiste elurollidega

Organisatsiooni tõhusale toimimisele aitab kaasa suurem kooskõla töötaja ja organisatsiooni vajaduste vahel. Samas on karjäärikujundamise ja töö tulemuslikkusega seotud teemad mitmekihilised ja tundlikud. Seepärast olen partneriks juhtidele, kes soovivad toetada oma töötaja maksimaalse potentsiaali realiseerimist ja luua seeläbi väärtust nii töötajale kui organisatsioonile.

Pakun organisatsioonidele :

  • karjääricoaching – karjäärikujundamise toetamiseks
  • personaalne coaching – töö tulemuslikkuse toetamiseks
  • valikus nii individuaalne teenus kui töö gruppidega