Tutvustus

Hea veebilehe külastaja!

Mul on hea meel, et oled leidnud tee sellele kodulehele ning et saan Sulle tutvustada Next Move OÜ tegemisi.

  • 20+ aastat üldhariduskoolis ja 10 aastat ülikoolis õpetamist
  • 15+ aastat tegutsemist karjäärispetsialistina
  • 15+ aastat panustamist erinevatesse hariduse arendusprojektidesse
  • kolmele täisealisele lapsele emaks ja abikaasale teekaaslaseks olemine

Next Move OÜ tegemistes põimuvad põneval moel minu varasemal teekonnal kogutud teadmised ja oskused. Iga senine väljakutse on aidanud mul panna kokku oma tööriistakohvri, mida saan paindlikult kasutada nende inimeste heaks, kellega parajasti koostööd teen.

Karjääricoachi, karjääriõppe entusiasti ja koolitajana on minu liikumapanevateks jõududeks soov panustada inimeste arengusse ja heaolusse, teaduslik mõtteviis, loovus ning enesearendamise võimalused.

Minu kireks on täiskasvanute ja noorte toetamine oma potentsiaali avastamisel ning kõiki elurolle arvestava, tähendusliku ja rikastava tööelu kujundamisel. Ma naudin seda, kui inimesed kogevad uut energiat ja rõõmu ning saavad julgust astuda oma elus vajalikke samme. Saades teadlikumaks oma vajadustest, potentsiaalist ja võimalustest saavad nad enam luua väärtust nii enda kui teiste eludes. Ja mulle teeb rõõmu, kui olen saanud anda sellesse oma panuse.

Olen partneriks organisatsioonidele, kes kes soovivad luua talentidele soodsa keskkonna kasvuks ja arenguks. Toetades oma töötajat tema karjääri kujundamisel ning personaalses arengus, aitame tal jõuda oma täieliku potentsiaali realiseerimiseni. See loob väärtust nii töötajale kui organisatsioonile ning on aluseks vastastikusele usaldusele ja rikastamisele.

Põhimõtted, mida järgin:

  • Inimene on pidevalt arenev oma (töö)elu ekspert – ta tahab areneda ja leiab ise lahendused oma küsimustele, karjääricoachi ja koolitajana on minu vastutuseks luua toetav keskkond, pakkuda usaldusväärset ja asjakohast infot ning leida õiged meetodid teda sel teel toetama
  • Helge meel päästab päeva – pean oluliseks luua õhkkond, kus oleks turvaline ja kerge olla, kus on võimalik unistada, kahelda, katsetada ja oma mõtteid väljendada kartmata hinnanguid ning kus mõttetööd saadab mõnus huumor
  • Pliiatsid olgu teritatud – osalemine võrgustikes ja arendusprojektides, erialase kirjanduse lugemine, oma teadmiste ja oskuste täiendamine nii kodu- kui välismaistel koolitustel ja konverentsidel, koostöö oma mentorite ja coachidega aitavad mul pakkuda parimat oma klientidele ja hoida endal silma säramas

Rõõmustan, kui saan oma teadmiste ja oskustega Sulle kasuks olla,

Merit Luik