Olles teadlik oma potentsiaalist, võttes arvesse oma vajadusi ja erinevaid elurolle on võimalik kujundada tööelu, mis on tähenduslik ja rikastav. Nõnda kogeme elus suuremat rahulolu ja loome enam väärtust nii endale kui inimestele enda ümber.

Next Move OÜ on hea partner Sulle:

  • kui soovid kogeda suuremat rahulolu oma tööelus ning kavandad muutusi oma professionaalses arengus
  • kui soovid haridustöötajana panustada Eesti laste ja noorte arengusse karjääri kujundamist toetava hariduse pakkuja ja arendajana

Karjääricoachingu kinkepakett 2021.a.

Võta aega iseendale ja tee head puuetega lastega peredele!

Juba teist aastat anname koos oma klientidega anda pisikese panuse Tammistu peremaja valmimisse. Eesti Agrenska Fond on koos toetajatega Tartumaale ehitamas Tammistu peremaja, mis aitab raske ja sügava puudega laste vanematel leida puhkehetki ja olla tööturul aktiivne. 25% kinkekaartide tulust läheb heategevuseks.


Olen rõõmuga Sulle kaasteeliseks, kui soovid:

  • kavandada järgmisi samme oma tööalasel arenguteekonnal
  • teha kannapööret oma tööelus
  • soovid olla parem selles, mida juba teed

Kui tunned koostöö vastu huvi, siis kirjuta lisainfo saamiseks merit.luik@nextmove.ee.

Soovi korral lepime kokku tasuta tutvumiskohtumise, et:

  • Sina saaksid olla kindel, et soovid minuga koostööd teha
  • mina saaksin olla kindel, et saan pakkuda seda tuge, mida hetkel vajad

Suur tänu Eesti Agrenska Fond, et olete toeks neile, kes seda abi väga vajavad!

Next Move OÜ koostööpartnerid:

Tartu Karlova kool