Olles teadlik oma potentsiaalist, võttes arvesse oma vajadusi ja erinevaid elurolle on võimalik kujundada tööelu, mis on tähenduslik ja rikastav. Nõnda kogeme elus suuremat rahulolu ja loome enam väärtust nii endale kui inimestele enda ümber.

Next Move OÜ on hea partner Sulle:

  • kui soovid inimesena kogeda suuremat rahulolu oma tööelus ning kavandad muutusi oma professionaalses arengus
  • kui soovid juhina panustada oma töötaja maksimaalse potentsiaali realiseerimisse ja luua seeläbi väärtust nii töötajale kui organisatsioonile
  • kui soovid haridustöötajana panustada Eesti laste ja noorte arengusse karjääri kujundamist toetava hariduse pakkuja ja arendajana

Registreerimiseks avatud koolitused:

VAATA SIIA

N 28.03.2024.a. Tallinn: Kuidas toetada petturi fenomeniga klienti: praktiline koolitus arengupartnerile

K 10.04.2024.a. Tallinn: “Ükskord ma vahele jään” ehk mis on petturi sündroom ja mida sellega peale hakata.

L 06.04.2024.a. Tartu: Kuidas toetada lapse karjäärivalikuid?

K 08.05.2024.a. Tallinn: Parimad palad karjääricoachi tööriistakastist. Meistriklass arengupartnerile

K 17.05.2024.a. Tallinn: Tervislik eneseareng organisatsioonis ehk kuidas tegeleda petturi sündroomiga?

Next Move OÜ koostööpartnerid:

Tartu Karlova kool