Olles teadlik oma potentsiaalist, võttes arvesse oma vajadusi ja erinevaid elurolle on võimalik kujundada tööelu, mis on tähenduslik ja rikastav. Nõnda kogeme elus suuremat rahulolu ja loome enam väärtust nii endale kui inimestele enda ümber.

Next Move OÜ on hea partner Sulle:

  • kui soovid inimesena kogeda suuremat rahulolu oma tööelus ning kavandad muutusi oma professionaalses arengus
  • kui soovid juhina panustada oma töötaja maksimaalse potentsiaali realiseerimisse ja luua seeläbi väärtust nii töötajale kui organisatsioonile
  • kui soovid haridustöötajana panustada Eesti laste ja noorte arengusse karjääri kujundamist toetava hariduse pakkuja ja arendajana

Next Move OÜ koostööpartnerid:

Tartu Karlova kool