Olles teadlik oma potentsiaalist, võttes arvesse oma vajadusi ja erinevaid elurolle on võimalik kujundada tööelu, mis on tähenduslik ja rikastav. Nõnda kogeme elus suuremat rahulolu ja loome enam väärtust nii endale kui inimestele enda ümber.

Next Move OÜ on hea partner Sulle:

  • kui soovid kogeda suuremat rahulolu oma tööelus ning kavandad muutusi oma professionaalses arengus
  • kui soovid haridustöötajana panustada Eesti laste ja noorte arengusse karjääri kujundamist toetava hariduse pakkuja ja arendajana

Registreerimiseks avatud koolitus:

“Aineõpetaja kui õpilase tuleviku looja: praktikaid aine- ja karjääriõppe lõimimiseks”, 18. aug ja 15. sept (Tartu, Näituse 2).

Praktiline koolitus spetsialistidele, kes kavandavad, korraldavad ja/või toetavad, viivad läbi õppeprotsessi karjääriõppes. Vaata lähemalt SIIT

Next Move OÜ koostööpartnerid:

Tartu Karlova kool