Olles teadlik oma potentsiaalist, võttes arvesse oma vajadusi ja erinevaid elurolle on võimalik kujundada tööelu, mis on tähenduslik ja rikastav. Nõnda kogeme elus suuremat rahulolu ja loome enam väärtust nii endale kui inimestele enda ümber.

Next Move OÜ on hea partner Sulle:

  • kui soovid inimesena kogeda suuremat rahulolu oma tööelus ning kavandad muutusi oma professionaalses arengus
  • kui soovid juhina panustada oma töötaja maksimaalse potentsiaali realiseerimisse ja luua seeläbi väärtust nii töötajale kui organisatsioonile
  • kui soovid haridustöötajana panustada Eesti laste ja noorte arengusse karjääri kujundamist toetava hariduse pakkuja ja arendajana

Sügisel registreerimiseks avatud (tutvu koolitustega):

  • Aineõpetaja kui õpilase tuleviku looja: praktikaid aine- ja karjääriõppe lõimimiseks, 18. aug ja 16. sept (Tallinn)
  • Jõgevamaa hariduskonverents 23. aug (Jõgeva)
  • Karjäärinõustaja väljaõpe 14. sept 2022 – 08. märts 2023 (Tallinn)
  • Karjääriõppe koolitusprogramm 20. sept 2022 – 17. jaan 2023 (Tartu, Tallinn)
  • Karjäärivestlused lapsega 22. ja 25. okt 2022 (Tartu)
  • Tõhus karjäärivestlus õpilasega 22. nov (Tallinn)

Next Move OÜ koostööpartnerid:

Tartu Karlova kool