Õpetaja kui õpilase tuleviku looja

Iga õpetaja tahab oma õpilasi eluks parimal moel ette valmistada. Soovime olla kindlad, et kui õpilane astub laia maailma, on tema aastate jooksul kogutud teadmised, oskused ja hoiakud talle toeks nii järgmisel haridustasemel, tööturul kui elus laiemalt. Kooli roll on äratada õpilases huvi maailma vastu, aidata tal ära tunda seda, mis paneb silma särama, anda Loe lähemalt

Karjääriteenustega lõimitud üldharidus – kas kasutamata potentsiaal?

COVID-19-st tingitud uus reaalsus on pannud proovile nii iga inimese üksikult kui ka ühiskonna tervikuna. Kuigi rohkem räägitakse praeguse aja raskustest ja probleemidest, ei saa salata, et kujunenud olukord on loonud ka hulgaliselt uusi võimalusi ja perspektiive, muuhulgas karjäärivaldkonnas.  Karjääriteenused on viimase aasta jooksul olnud suure surve all: uute tööviiside juurutamine väga lühikese aja jooksul; Loe lähemalt

Karjääriteenused kui ühiskonna luksuskaup?

Tänaseid mõtteid ajendas mind kirja panema viimasel ajal kogunenud mõttekillud, mis pärinevad erinevatest kontekstidest ja erinevatelt inimestelt. Kas karjääriteenused on ühiskonna luksuskaup? Kas, kellele ja milleks neid vaja on? Karjääriteenuseid on laias laastus kolm: karjääriõpe, karjääriinfo jagamine, karjäärinõustamine. Neil kõigil on oma spetsiifika, rõhuasetused ja kitsamad eesmärgid. Kõik koos peaksid need tagama selle, et terve Loe lähemalt