Mis asi see õigupoolest on, mida sa nüüd teed?

Minu käest on viimasel ajal küsitud, mis asi see õigupoolest on, mida sa nüüd teed.

„Kiusan“ inimesi…

 • küsides küsimusi, mis panevad ennast ja olukordi uue nurga alt vaatama
 • küsides küsimusi, millele vastamist vahel edasi lükatakse või välditakse
 • innustades neid seadma eesmärke ja kavandama samme nende saavutamiseks

Kusjuures „kiusan“ neid täiesti nende endi soovil. Sest nad…

 • soovivad kogeda oma tööelus suuremat õnnestumist, rahulolu ja mõtestatust
 • tahavad olla paremad selles, mida nad teevad
 • igatsevad mõista enam oma vajadusi ja võimalusi
 • on valmis astuma samme selleks, et oma tööelus midagi muuta
 • ei taha tulevikus kahetseda, et nad ei teinud vajalikke muutusi varem
 • on alles oma teekonna alguses ja soovivad mõista, mida nad tegelikult soovivad

Karjääricoachingu kohtumiste arv sõltub eesmärgist. Kasutades erinevaid küsimusi ja meetodeid paraneb endast arusaamine, selginevad võimalused ja saab loodud plaan, mida realiseerida.

Karjääricoaching ei ole:

 • lihtsalt vestlus, sest seame koostööle eesmärgi ja kavandame strateegia selle saavutamiseks
 • meelelahutus, sest see nõuab pingutust ja eeldab valmisolekut võtta vastutus tulemuste saavutamise eest
 • teraapia, kuigi see võib mõjuda inspireerivalt ja vabastavalt
 • teraapia, sest keskendume pigem tulevikule ja otsime lahendusi
 • mentorlus, sest kuigi jagan rõõmuga infot praktilistes küsimustes, siis olen kindel, et Sina oled oma elu ekspert ja vastused olulistele küsimustele on Su sees olemas

Miks ma seda teen?

Sest paljudel meie hulgast on sageli hoiak, et „iga mees on oma saatuse sepp“. Üksi pusides jäävad vahel mõtted katkise plaadina ketrama, keerulised küsimused vastamata, ideed realiseerimata ja võimalused kasutamata. Sest ma justkui peaks ju ise hakkama saama. See ei pea nii olema.

Iseenda mõtteid kuuldes ja neile hinnanguvabas õhustikus peegeldust saades suureneb selgus. Seades endale eesmärke ja jagades neid kellegi teisega on võimalus, et nende nimel ka päriselt tegutsetakse, kordades suurem, kui üksi mõtiskledes. Ja kui võtame aja enda jaoks oluliste asjadega tegelemiseks on muutused kiiremad tulema.

Ma naudin seda, kui inimesed kogevad uut energiat ja rõõmu ning saavad julgust astuda vajalikke samme (ja vältida ebavajalikke). Saades teadlikumaks oma potentsiaalist ja võimalustest saavad nad enam luua väärtust nii enda kui teiste eludes. Ja mulle teeb rõõmu, kui olen saanud anda sellesse oma panuse.

No vat sellega tegelengi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *