Karjääriteenused kui ühiskonna luksuskaup?

Tänaseid mõtteid ajendas mind kirja panema viimasel ajal kogunenud mõttekillud, mis pärinevad erinevatest kontekstidest ja erinevatelt inimestelt.

  • Kas karjääriteenused on ühiskonna luksuskaup?
  • Kas, kellele ja milleks neid vaja on?

Karjääriteenuseid on laias laastus kolm: karjääriõpe, karjääriinfo jagamine, karjäärinõustamine. Neil kõigil on oma spetsiifika, rõhuasetused ja kitsamad eesmärgid. Kõik koos peaksid need tagama selle, et terve elukaare jooksul oleks inimestel võimalus saada adekvaatset infot ja tuge, et oma elus teha paremaid valikuid. Mida see aga sisuliselt tähendab – oma elus paremate valikute tegemine?

Liiga sageli on karjääri kujundamine inimeste kujutluses seotud trepi või redeliga, mida mööda ennastunustavalt ja vahel teiste vajadusi jalge alla tallates tipu poole rühitakse. Edutamine, võim, raha. Selliselt tajudes võib kergesti tekkida hulk negatiivseid mõtteid – see ei ole minu jaoks, ma ei suuda, see kõik tundub egoistlik ja vale, laske mind sellelt karusellilt maha.

Minu nägemuses on aga karjääri kujundamine midagi hoopis enamat:

  • oma elu eest vastutuse võtmine
  • teadlikkus oma vajadusest, ressurssidest ja piirangutest
  • teadlikkus sellest, mis (töö)maailmas toimub ja toimuma hakkab
  • oma elurollide tasakaalustamine ja tervikuks sidumine
  • suutlikkus teha vahet sellel, mis allub mu kontrollile ja mis mitte ning valmisolek sellest lähtuvalt tegutseda

Selleks, et vastutust võtta ja kanda ei piisa vahel meie oma ressurssidest ning mitte kõigile inimestele ei ole elu heldelt jaganud võidu-kaarte. Heal tasemel karjääriteenused võimestavad inimesi, sest pakuvad tuge seal, kus seda kõige enam vaja on. Kellele adekvaatset infot tööturu, koolitusvõimaluste, toetuste kohta. Kellele suuremat teadlikkust oma tugevustest ja ressurssidest. Kellele võimalust oma läbielamisi rahulikult lahti mõtestada ja need oma tugevusteks muuta. Kellele midagi muud.

Praeguses maailmas on kindel vaid üks – kõik muutub ja on paljut, mis ei allu meie kontrollile. Me ei saa mõjutada seda, kas ja kuna hakkab levima mõni viirus. Me ei saa muuta oma tööandja nägemust juhtimisest. Me ei saa muuta üldisi trende tööturul. Me ei saa muuta oma minevikku. Aga me saame muuta paljut iseenda juures.

Ükskõik, milline on olukord meie ümber, on meil alati võimalus valida. Vahel on valikuvabadus suurem, vahel väiksem. Aga võimalus on alati olemas. Ma saan valida seda, mida teen või tegemata jätan, kuidas asjadesse suhtun, kas ja kelle käest abi küsin, milliseid oskusi arendan. Karjääriteenuste kaudu saab inimest toetada nende võimaluste märkamisel ja kasutamisel.

Karjääriteenused võimestavad inimest ning aitavad tal asuda ja jääda oma elu juhi positsioonile.

Karjääriteenused ei peaks olema luksuskaup, millega tegeleme siis, kui ühiskonnal ressursse üle jääb. Need võiksid olla hoopis meie ühiskonna arengumootoriks, mis aitavad tervikuks siduda inimeste ja ühiskonna vajadused. Seepärast karjääriteenused oma erinevates variatsioonides minu südame küljes ongi. Ma arvan, et saab veel teha paljut, et sedalaadi tugi jõuaks rohkemate inimesteni. Ja mina püüan anda sellesse oma panuse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *