Töökogemus ja haridus

TÖÖKOGEMUS

Next Move OÜ, 2020.a. …

 • asutaja ja tegevjuht
 • karjääricoach, mentor, koolitaja

Tartu Tamme Gümnaasium, 2001.a. …

 • karjäärikoordinaator, karjääriõpetuse õpetaja, karjäärinõustaja ja sisecoach
 • aineõpetaja (inimeseõpetus, suhtlemispsühholoogia, karjääriõpetus, uurimistöö alused)
 • õpilastuutorite progammi meeskonna liige ja tuutorite mentor
 • kooli tugisüsteemi arendusmeeskonna liige

Tartu Ülikool, Haridusteaduste Instituut, 2011.a. …

 • Kursuse “Karjääriplaneerimine ja karjääriteenused” (6EAP) rahvusvahelise meeskonna liikmena õppetegevuste planeerimine ja läbiviimine, hindamine
 • Kursuse “Karjääriplaneerimine” (3EAP) õppetegevuste planeerimine ja läbiviimine, hindamine

Tartu LV haridusosakond, 2009-2011.a., 2015.a. …

 • Karjäärikoordinaatorite ja karjääriõpetuse õpetajate aineühenduse juht

HARIDUS
Tartu Ülikool:

 • 2015.a. Kasvatusteadused (MA). Kaitstud töö teemal “Karjääriõpetuse kursusel osalenud ja mitteosalenud 8.-9. klasside õpilaste töö käsitlus ja tööväärtused Tartu linna ja maakonna näitel”
 • 2001.a. Inimeseõpetuse õpetajakoolitus
 • 2000.a. Kasvatusteadused (BA)

Olulisemad täiendkoolitusprogrammid:

 • 2021.a. Career Coach Training, Firework Career Coaching (10 ICF CCEUs)
 • 2021.a. ACT Essentials – Acceptance & Commitment Therapy, The Association for Psychological Therapies (APT)
 • 2020-2021.a. Karjäärinõustaja väljaõpe, OÜ Innowise
 • 2021.a. Coachingukoolitus, Ivar Lukk Coaching OÜ
 • 2020-2021.a. Vaikuseminutite baaskoolitus, MTÜ Vaikuseminutid
 • 2020-2021.a. Eesti Karjäärinõustajate Ühingu ja Fontes PMP karjäärispetsialistide mentorprogramm
 • 2020.a. Fontese karjääricoachingu programm, Fontes PMP
 • 2020.a. Coaching Skills for Managers, University of California, Coursera
 • 20.-22.10.2020.a. Evolving Education and Careers, Virtual International Conference. DMH Associates, The Edge Foundation
 • 2019.a. Soostereotüüpidest vabad eriala- ja karjäärivalikud, Tallinna Ülikool
 • 2017-2018.a. Arengu ja õppimise toetamine, Tallinna Ülikool
 • 2017.a. Opening Minds to STEM Careers course, European Schoolnet Academy
 • 2017.a. Tartu Ülikool, IKT valdkonna ameteid tutvustav koolitus karjäärispetsialistidele ja õpetajatele
 • 16.-17.10.2016.a. European Schoolnet, Scientix, 13th Scientix Projects Workshop in the Future Classroom Lab, Brüssel
 • 2015.a. PK Praxis, Koolist tööturule – uue põlvkonna valikud ja kasutamata võimalused, koolitus
 • 2.-6.05.2011.a. Academia Exchange of Guidance Counsellors, VIA University College
 • 2008.a. Ümberõppe programm: üldhariduskooli psühholoogia õpetaja, Tartu Ülikool

OMANDATUD SERTIFIKAADID

 • 2021.a. Licensed Firework Career Coach, Firework Career Coaching
 • 2021.a. Acceptance & Commitment Therapy, APT Accreditation (Level 2)
 • 2021.a. Certificate in Career Coaching , The Blakcford Centre
 • 2020.a. omistatud meisterõpetaja kutse, tase 8 (kompetentsid õpetajate juhendamine ja koolitamine, metoodika ja õpivara arendamine)

TUNNUSTUSED

 • 2017.a. “Eestimaa õpib ja tänab”, finalist kategoorias “Aasta suunaja”. EV Haridus- ja teadusministeerium, Eesti Haridustöötajate liit, SA Innove
 • 2017.a. Tartu linna ja maakonna “Aasta suunaja”
 • 2014.a. “Aasta karjäärikoordinaator”, SA Innove, 2014

OSALEMINE ÜHENDUSTES

 • 2020.a. … Eesti Karjäärinõustajate Ühing
 • 2008.a. … Inimeseõpetuse Ühing

PANUSTAMINE ARENDUSPROJEKTIDESSE

 • 2021.a. Karjäärispetsialistide kutsekomisjoni liige (Eesti Karjäärinõustajate Ühing)
 • 2021.a. Karjääriõppe arendamise töörühma eestvedaja (Eesti Karjäärinõustajate Ühing)
 • 2020.a. Gümnaasiumiastme sotsiaalvaldkonna e-hindamise kontseptsiooni retsensent (Haridus- ja Noorteamet)
 • 2018.a. Digiõppevaramu E-koolikott valikkursuse “Psühholoogia” õppematerjalide ja ülesannete retsenseerimine (Haridus- ja Teadusministeerium)
 • 2017.a. Karjääri kujundamise oskuste mudeli retsenseerimine ja piloteerimine (SA Innove)
 • 2012.a. Õpiku ja töövihiku “Tervis – minu valikud. 8. klassi inimeseõpetus” (Kõiv, Kiive, Kull, Part) retsensent (Koolibri)
 • 2011.a. vabariikliku inimeseõpetuse olümpiaadi lõppvooru võistlustööde (7. klass) koostamise ja hindamise töögrupi liige (Inimeseõpetuse Ühing)
 • Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava inimeseõpetuse töörühma liige 2005.a. ja 2009-2010.a. (Haridus- ja Teadusministeerium)

ETTEKANDED JA ARTIKLID

Ettekanded

 • 28. veebruar – 1. märts, 2019.a. – konverents “Loodusteadused ja tehnoloogia koolis. Koostöö ja lõiming” (Scientix Eesti). Ettekanne teemal “LTT populariseerimine õppekava ja karjääritöö kaudu” koostöös kolleeg U. Tokkoga 
 • 22. november, 2018.a. – Tartu LV ja maakonna karjäärikoordinaatorite aineühenduse seminar. Töötuba meetodite laadal Enesetundmine: täiendavaid arenguvestluse küsimusi karjäärikujundamise oskuste toetamiseks, enesetundmise harjutused III ja IV kooliastmes,  simulatsioonimängu “Perspektiiv” tutvustus. Töömaailma tundmine: I-II kooliastme karjääriõppe ülesandeid ülelinnalise 3. klasside karjäärimängu “Kelleks saada” eeskujul. 
 • 08. oktoober, 2018.a. – Jõgevamaa koolide karjäärispetsialistide koolitus  „Karjääriõppe korraldamisest üldhariduskoolis erinevate osapoolte koostöös“. Teema “Karjääriõpe ja karjääri kujundamise oskuste mudeli rakendamine Tartu Tamme gümnaasiumi näitel”
 • 09. mai, 2018.a.  – Eesti kooli- ja alushariduse koolituspäev (Mõttemaru). Töötuba teemal “Kuidas leida igale õpilasele õige suund eluks?”
 • 23. jaanuar, 2018.a. – Tartu LV ja maakonna karjäärikoordinaatorite aineühenduse seminar. Töötuba teemal “OSKA tööturuanalüüside rakendamine karjääriõppes III ja IV kooliastmes”,
 • 21.-22. september, 2017.a. – Karjäärikoordinaatorite sügiskool. Ettekanne ja töötuba “Karjääri kujundamsie oskuste mudel – KOM” , koostöös kolleegide M. Lehtsalu ja M. Karuksiga
 • 30. november, 2017.a. – OSKA konverents “Tööturg – haridus”. Ettekanne teemal “OSKA uuringutulemuste kasutusvõimalused karjääriõpetajate töös”
 • 29.-30. september, 2016.a. – Karjäärikoordinaatorite ja karjääriõpetuse õpetajate sügiskool. Töötuba teemal “Karjääriõppest I-II kooliastmes” koostöös kolleeg K. Loimiga
 • 12. aprill, 2016.a. – Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse seminar. Ettekanne teemal “Tartu linna ja maakonna karjäärikoordinaatorite ainesektsiooni tegevus karjääriõppe toetamisel”

Artiklid