Väljaõpe ja kutsealane tegevus

KUTSEALANE TEGEVUS
Next Move OÜ, 2020.a. …

 • asutaja ja tegevjuht
 • karjääricoach, mentor, koolitaja

Tartu Tamme Gümnaasium, 2001.a. …

 • karjäärikoordinaator ja -nõustaja, sisecoach

Tartu Ülikool, Haridusteaduste Instituut, 2011.a. …

 • Kursuse “Karjääriplaneerimine ja karjääriteenused” (6EAP) lektor rahvusvahelise meeskonna liikmena
 • Kursuse “Karjääriplaneerimine” (3EAP) lektor

OMANDATUD SERTIFIKAADID

 • 2021.a. omistatud karjäärispetsialisti kutse, tase 7 (karjäärinõustamine)
 • 2021.a. Licensed Firework Career Coach, Firework Career Coaching
 • 2021.a. Acceptance & Commitment Therapy, APT Accreditation (Level 2)
 • 2021.a. Certificate in Career Coaching , The Blakcford Centre
 • 2020.a. omistatud meisterõpetaja kutse, tase 8 (õpetajate juhendamine ja koolitamine, metoodika ja õpivara arendamine)

VÄLJAÕPE

 • 2021.a. … Intercultural Supervision & Coaching Programme (International Supervision & Coaching Institute)
 • 2021.a. Career Coach Training, Firework Career Coaching
 • 2020-2021.a. Karjäärinõustaja väljaõpe, OÜ Innowise
 • 2020.a. Fontese karjääricoachingu programm, Fontes PMP
 • 2020.a. Coaching Skills for Managers, University of California
 • 2015.a. Kasvatusteadused (TÜ, MA)
 • 2001.a. Inimeseõpetuse õpetajakoolitus (TÜ)
 • 2000.a. Kasvatusteadused (BA, TÜ)

Olulisemad täiendkoolitusprogrammid:

 • 2021.a. ACT Essentials – Acceptance & Commitment Therapy, The Association for Psychological Therapies (APT)
 • 2021.a. Coachingukoolitus, Ivar Lukk Coaching OÜ
 • 2020-2021.a. Vaikuseminutite baaskoolitus, MTÜ Vaikuseminutid
 • 2020-2021.a. Eesti Karjäärinõustajate Ühingu ja Fontes PMP karjäärispetsialistide mentorprogramm
 • 2020.a. Evolving Education and Careers, Virtual International Conference. DMH Associates, The Edge Foundation
 • 2019.a. Soostereotüüpidest vabad eriala- ja karjäärivalikud, Tallinna Ülikool
 • 2017-2018.a. Arengu ja õppimise toetamine, Tallinna Ülikool
 • 2017.a. Opening Minds to STEM Careers course, European Schoolnet Academy
 • 2017.a. Tartu Ülikool, IKT valdkonna ameteid tutvustav koolitus karjäärispetsialistidele ja õpetajatele
 • 2016.a. European Schoolnet, Scientix, 13th Scientix Projects Workshop in the Future Classroom Lab, Brüssel
 • 2015.a. PK Praxis, Koolist tööturule – uue põlvkonna valikud ja kasutamata võimalused, koolitus
 • 2011.a. Academia Exchange of Guidance Counsellors, VIA University College

OSALEMINE ÜHENDUSTES

 • 2021.a. … Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing (kaasliige)
 • 2020.a. … Eesti Karjäärinõustajate Ühing (karjääriõppe arendamise töörühma eestvedaja, karjäärispetsialistide kutsekomisjoni liige)
 • 2009.a. … Tartu LV haridusosakond, karjääriõpetuse õpetajate ja karjäärikoordinaatorite aineühendus (aineühenduse juht)

TUNNUSTUSED

 • 2021.a. EV haridusministri tänukiri karjääriõppe valdkonna arendamise eest aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe tunnustusüritusel (Edu ja Tegu)
 • 2017.a. “Eestimaa õpib ja tänab”, finalist kategoorias “Aasta suunaja”. EV Haridus- ja teadusministeerium, Eesti Haridustöötajate liit, SA Innove
 • 2017.a. Tartu linna ja maakonna “Aasta suunaja”
 • 2014.a. “Aasta karjäärikoordinaator”, SA Innove, 2014

ETTEKANDED JA ARTIKLID

Ettekanded

 • 3. november, 2021.a. – konverents “Ennast juhtiv ja väärtust loov õppija ei ole imeloom Vol. 2” (Edu ja tegu). Ettekanne teemal “Kuidas korraldada karjääriõppe (r)evolutsiooni”
 • 28. veebruar – 1. märts, 2019.a. – konverents “Loodusteadused ja tehnoloogia koolis. Koostöö ja lõiming” (Scientix Eesti). Ettekanne teemal “LTT populariseerimine õppekava ja karjääritöö kaudu” koostöös kolleeg U. Tokkoga 
 • 09. mai, 2018.a.  – Eesti kooli- ja alushariduse koolituspäev (Mõttemaru). Töötuba teemal “Kuidas leida igale õpilasele õige suund eluks?”
 • 21.-22. september, 2017.a. – Karjäärikoordinaatorite sügiskool. Ettekanne ja töötuba “Karjääri kujundamise oskuste mudel – KOM” , koostöös kolleegide M. Lehtsalu ja M. Karuksiga
 • 30. november, 2017.a. – OSKA konverents “Tööturg – haridus”. Ettekanne teemal “OSKA uuringutulemuste kasutusvõimalused karjääriõpetajate töös”
 • 29.-30. september, 2016.a. – Karjäärikoordinaatorite ja karjääriõpetuse õpetajate sügiskool. Töötuba teemal “Karjääriõppest I-II kooliastmes” koostöös kolleeg K. Loimiga

Artiklid